Програма "Паспорт"

 Програма "Паспорт"

Програма "Паспорт"

    През учебната 2021-2022 г. ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ ще  участват в Програма „Паспорт“.
 Програма  “Паспорт“ – се лицензира от Partnership for Children и се предлага в цял свят. В България програмата се предоставя от организация Фондация „Асоциация Анимус”.
    В основата на програмата е заложена концепцията за „справяне”, развиваща уменията на децата за преодоляване на трудни житейски ситуации чрез различни „стратегии за справяне“. Програмата се състои от 17 сесии. Във всяка от тях децата ще прочитат по един епизод от комикс, илюстриращ темите на програмата, след което ще участват в занимания, чиято цел е да им помогне да открият и експериментират различни начини за справяне.