Национална програма „Иновации в действие“

Национална програма „Иновации в действие“

Национална програма „Иновации в действие“

       В периода 03.06.-04.06.2021 г. се проведе среща за обмяна на добри практики между ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Враца,  ОУ "Димитър Благоев", гр. Велико Търново  и ОУ „Панайот Волов“ с. Мадара по Национална програма "Иновации в действие", модул 1 и 2 „мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации и форуми за иновации в образованието. Темата на срещата бе "JUMP Math - Всяко дете успешно по математика".

     Домакините - ОУ "Димитър Благоев", гр. Велико Търново представиха иновативен открит урок по математика по системата JUMP Math в 4. клас, чиято цел бе учениците да се запознаят с основни начини за измерване и откриване на лице на квадрат и правоъгълник на различни обекти в училищния двор.  След приключването на урока екипите от трите училища се включиха в обща дискусия. Интерес предизвика и бинарният урок по история на второто българско царство и математика, представен отново от любезните домакини и проведен на крепостта Царевец, в който активно се включиха преподаватели и ученици и от трите училища.

      Удовлетворени, екипите и от трите училища, стигнаха до идеята, че всяко от тях “трябва да бъде промяната, която иска да види в света.”