Прием в ОУ "Св.св. Кирил и Методий" 2023-2024година


 

 

 

УЧИЛИЩЕТО БЛИЗО ДО ВАС !

I клас -   1 паралелка  от 22 ученици с целодневна организация на учебния ден

V клас - 1 паралелка от 26 ученици с целодневна организация на учебния ден

В очакване на бъдещите първокласници

Прием V клас

Материална база  на училището:

 • Класни стаи с  модерно технологично оборудване
 •  3  стаи  за  отдих и тихи игри          
 • Компютърен кабинет с интерактивен екран, таблети и компютри
 • Логопедичен кабинет
 • Ресурсен кабинет
 • Медицински кабинет
 • Физкултурен салон
 • Фитнес зала
 • Библиотека
 • Ученически стол
 • Спортни площадки и просторен двор
 • Училището е под постоянен видео-контрол и пропусквателен режим, осигуряващ безопасността и спокойствието на учениците.В цялата сграда има безжичен интернет, условия за ползване на таблети и лаптопи, за компютърни презентации и прожекции, които учителите използват в своята работа. Това дава възможност за използване на съвременни интернет ресурси  във всички  класни стаи и прави обучението по-ефективно и атрактивно.