Бинарен открит урок - „От атома до Космоса“

 Бинарен открит урок  - „От атома до Космоса“

Бинарен открит урок - „От атома до Космоса“

Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален." - Плутарх
????????Ученици, учители и гости за пореден път станаха свидетели на поредицата иновативни методи, които залягат все повече и повече в разработването на открити уроци в интердисциплинарния център на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Враца. Поредният такъв на тема - „От атома до Космоса“, под ръководството на г-жа Анелия Ангелова – учител по математика и физика и астрономия и г-жа Валя Микова – учител по химия и опазване на околната среда, беше запомнящо се преживяване за всички, които присъстваха и най-вече за учениците от VII клас, които с голямо желание участваха в предварително замислените за целите на урока различни и интересни занимания.
????????????‍???? Началото беше поставено посредством директна „жива връзка“ с представител на АЕЦ – гр. Козлодуй – Венко Стоев. Чрез осъщественото включване, нашите ученици успяха да видят нагледно процеса на придобиване на атомна енергия, както и да получат кариерно ориентиране в енергийния холдинг на Република България.
„От атома до Космоса“ продължи със занимания и игри от състезателен характер. Трите отбора, носещи тематично имената: „Протон“, „Електрон“, и „Неутрон“ имаха предварително поставени задачи да изготвят презентации и постери, които представиха по време на урока. Тези задачи, както и практическата задача на края на урока, имаха честта да бъдат оценени по шестобалната система от нашето безпристрастно и многоуважавано жури. След това отборите участваха в интерактивната викторина, тренирайки уменията знания, бързина, концентрация, съобразителност, както и отборна игра.
Финалът беше отбелязан от г-жа Ани Георгиева – ст. експерт по природни науки към РУО – Враца, която с удоволствие награди победителите.